Ново

Добредојдовте

Почитувани,

Добредојдовте на нашата официјална WEB страна.
Наскоро овде ќе ги објавиме сите услуги со кои ќе бидеме на Ваше располагање во реализирањето на Вашите потреби во областа на Архитектура, Геодезија, Катастар, Проектирање, ГИС, Вештачења, Проценки …

Остануваме во контакт,

Со почит,
ВАДЕМ тимот,