КатастарНово

Купувате, продавате или делите недвижен Имот? – сите Катастарски услуги професионално и брзо во VADEM

Сакате да купите недвижен имот, или продавате, или можеби делба, пренамена, упис во Катастар на доградба на Вашиот постоечки објект?
Сите овие процеси имаат своја законската постапка, пропишана со Законот за Катасар на Недвижности, а секако бара стручен пристап и знаење за фазите во процесот.

Тимот професионалци на ВАДЕМ 1.83 дооел заедно со своите соработници, Ви нуди комплетно решениja за Катастар, Архитектура, Ентериер, Градежни проекти, Контрола и надзор на градби!
Зaпочнуваме од Вашата желба – изберете ја недвижноста па да почнеме!

контакт: 02 240 20 92 и 070 323 435

info@vadem.mk | www.vadem.mk