Мисија и Визија

МИСИЈА

Your purpose in life is to find your purpose and give your whole heart and soul to it” ― Buddha

Нашата мисија е да створиме една целина каде што со идеја, организираност и делување да направиме да се живее со повеќе радост, да го слушнеме гласот за потребите и очекувањата на потошувачот, да ги зајакнеме вредностите како припаѓање, споделување и кохезија. Нашиот патоказ започнува со долгорочна мисија, да бидеме алатка помеѓу идејата и клиентот, да создадеме вредност и да се направиме разлика.

Конкретно, нашата мисија е ВАДЕМ како фирма која се занимава со архитектура и геодезија да обезбеди квалитетна, сигурна и брза услуга со воведување нови современи општествено корисни услуги на пазарот.

ВИЗИЈА

The bigger the mess, the greater the progress” ― Richie Norton

Целта ни е да станеме компанија која постојано ќе поставува високи стадарди, како во областа на делување, така и во областа на живеење, не само да воведуваме нови навики и трендови туку и истите и да можеме да ги предвидиме. ВАДЕМ 1.83 да стане една од водечките компании, каде можеме да понудиме од концепт до финален производ, како за архитектонски така и за геодетски услуги. Визијата ни е да достигнеме завидна позиција на конкурентниот пазар со постојано зголемување на сопствената вредност. Истото може да се постигне со задоволување на потребите на клиентите, додека обезбедување на квалитетни иновативни производи и услуги овозможува да се постигнат сопствените цели.

Конкретно, се стремиме кон континуиран развој со нови идеи и производи. Нашиот тим има јасна визија да биде водечки во својата дејност со иновативност, транспарентност и професионален пристап кон задачите кои ги носи новото време.Тука сме за да донесеме нов модерен пристап кон инженерските дисциплини во кои нашиот тим е компетентен.