Александар Тушев

 

Магистер по Геодезија
Роден: 04.04.1978
Контакт: +389 70 306 200
email: aleksandar@vadem.mk

Превземете го моето CV – download .pdf