Нова можност за легализација на дивоградби!

Posted Posted in Геодезија, Ново

Од 02.01.2018 повторно може да се поднесуваат барања за легализација на дивоградби, откако стапија во сила последните измени на Законот за третман на бесправно изградени објекти, усвоени од Собранието на 22-ри минатиот месец. Дополнителниот рок за поднесување барање за легализација е до крај на годинава, а со законските измени се овозможи дополнителен рок и за […]

Интервју: За успешна бизнис-клима во областа на геодезијата потребни се одговорни инвеститори и компетентни геодетски фирми“ – архитект МАРИН ТОДОРОВ

Posted Posted in Геодезија, Катастар, Ново

„За успешна бизнис-клима во областа на геодезијата потребни се одговорни инвеститори и компетентни геодетски фирми“ – архитект МАРИН ТОДОРОВ Oд големо значење за брза имплементација на инфраструктурниот катастар и за развојот на бизнис-климата во областа на геодезијата се сериозните и одговорни инвеститори. Во Република Македонија има сериозни инвеститори што бараат професионална и одговорна работа на […]

Елаборат за легализирање на објект за само 7 работни дена

Posted Posted in Геодезија, Ново

За сите клиенти кои ќе поднесат Барање до 29.12.2017 година следува 15% попуст. Не чекајте го последениот момент! Легализирајте го Вашиот објект што поскоро, а ние Ви гарантираме професионалност и експедитивност. Во соработка со нашите партнери – Геодет дооел, готов елаборат за легализирање на објект за само 7 работни дена. контакт: 02 240 20 92 […]

Геодезија

Posted Posted in Геодезија

ГЕОДЕТСКИ ИНЖЕНЕРСКИ УСЛУГИ Геодетско нулто снимање на терен и пратење на различни типови на површински копови (депони, каменоломи, и др.) со пресметување на ископаната кубатура Геодетско снимање и изработка на 3Д модел на терен со изработка на напречни и попречни профили Геодетско снимање на напречни и поречни профили за објекти со различни намени, патишта,железници,мостови, итн… […]